คุณกำลังมองหาอะไร?

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร

ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษได้ที่นี่
Tab Icon 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
25.11.2564
0

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. นางศิริพรรณ อันชื่น อุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้ นายสุรสิทธิ์ สิงห์แก้ว หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม และนางชรินทร์พร วงศ์จอม วิศวกรชำนาญการ ลงพื้นที่ตรวจสอบ เรื่องร้องเรียน

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
25.11.2564
0

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. นางศิริพรรณ อันชื่น อุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบหมาย ให้นายสมพร ปองไว้ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) พร้อมกับหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัด ศรีสะเกษ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
24.11.2564
1

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นางศิริพรรณ อันชื่น อุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นางสาวธิดาลักษณ์ แก้วคูณ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม และนายนิรันดร์ ขุขันธิน นักวิชาการมาตรฐาน เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การขับเคลื่อนงานด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนในยุควิถีใหม่” ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ ผ่านระบบ Zoom Conference

เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อน และพัฒนา อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ให้มีศักยภาพเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน

Intro 03 Hero
01.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

02.

ราคากลาง

03.

TOR

04.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

05.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

06.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 02