ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ Sisaket Provincial Industrial Officeได้ที่นี่
Tab Icon 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
04.04.2567
2

ร่วมกิจกรรมงาน ”เว้ากันยามเช้า ชาวศรีสะเกษ” สภากาแฟโรบัสต้าศรีสะเกษ ครั้งที่ ๓ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมลำดวนทอง โรงแรมพรมพิมาน อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
03.04.2567
3

นายณัฐ อารีกุล อุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
03.04.2567
0

นายณัฐ อารีกุล อุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายนิรันดร์ ขุขันธิน นักวิชาการมาตรฐาน ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อน และพัฒนา อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ให้มีศักยภาพเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน

Intro 03 Hero
01.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

02.

ราคากลาง

03.

TOR

04.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

05.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

06.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

06.12.2565

25.02.2565

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 03