แบบฟอร์มติดต่อเรา

ที่อยู่ ติดต่อสำนักงาน

ที่อยู่ : 369 หมู่ที่ ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 0 4561 6152
โทรสาร : 0 4561 6152 ต่อ 117
อีเมล : moi_sisaket@industry.go.th