คุณกำลังมองหาอะไร?

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร

ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษได้ที่นี่
Tab Icon 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
28.09.2564
2

วันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นางศิริพรรณ อันชื่น อุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสุรสิทธิ์ สิงห์แก้ว หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม และนางชรินทร์พร วงศ์จอม วิศวกรชำนาญการ พร้อมด้วย ด.ต.ฉัตรชัย จันทะศิลา ประธานเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ และสมาชิกเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรม การพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพสู่การเป็นผู้นำสมาชิกเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบ Web Conference (Zoom Meeting)

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
16.09.2564
4

วันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ ได้ดำเนินการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบให้กับกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ค่าใช้จ่ายแปรรูปสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน (One Province One Agro-Industrial Community : OPOAI-C) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อน และพัฒนา อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ให้มีศักยภาพเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

Intro 03 Hero
01.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

02.

ราคากลาง

03.

TOR

04.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

05.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

06.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 02